Vizsga

Tanfolyamaink, a hatósági jogkörrel rendelkező Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által történik, ahol számítógépes rendszeren a sport és kedvtelési célú hajóvezetői tanfolyamon résztvevő vizsgázóink elméleti vizsgát tesznek, melynek helye Budapest (1113 Bp, Váci út 188) Siófok ( 8600 Siófok, Krúdy stny.2) . Gyakorlati vizsga helyszín : 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.

A tanfolyam időpontok a Tanfolyamok menüpont alatt találhatók.

Sport és kedvtelési célú vitorlás kishajó és kisgéphajó vezetői vizsgákról

A vizsgához bázisunkon a helyszínt és a vizsgahajót biztosítjuk. A vizsga írásbeli teszttel kezdődik, majd a gyakorlati vizsgával folytatódik. A gyakorlati vizsgán csak azok vehetnek részt, akik minden tesztlapok „megfelelt” értékelésre írtak. A vizsga eredményhirdetéssel zárul, a sikerrel vizsgázók a képesítésüket Hajósiskolánkban vehetik át. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga jelentkezési lap kitöltésével és a pótvizsgadíj befizetésével lehet újra vizsgázni.

A megkezdett vizsgát 1 éven belül be kell fejezni, ellenkező esetben minden tárgyból újra kell vizsgázni!

Az elméleti és a gyakorlati vizsga között maximum 18 hónap telhet el, utána a teljes vizsgát újra kell kezdeni!

Vizsgadíjak

 • kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői vizsgadíj: 30.000 Ft
 • kedvtelési célú kisgéphajó vezetői vizsgadíj: 30.000 Ft
 • kedvtelési célú vitorlás kishajó + kisgéphajó vezetői vizsgadíj: 54.000 Ft
 • meglévő kisgéphajó vezetői jogosítvány miatt felmentett vitorlás vizsgadíj: 24.000 Ft
 • meglévő vitorlás vezetői jogosítvány miatt felmentett motoros vizsgadíj: 24.000 Ft

Javító vizsgák esetén

 • papír alapú teszt: 7.000 Ft / tesztlap
 • gyakorlati: 18.000 Ft
 • okmánykiállítás díja: 3.000 Ft

Vizsgára az jelentkezhet, aki

 • betöltötte a 18. életévét (jelentkezéskor személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vett (háziorvosi vizsgálat, mint a gépkocsinál)
 • úszni tud (saját nyilatkozat a jelentkezési lapon)
 • legalább alapfokú iskolai végzettsége van (iskolai bizonyítvány fénymásolat)
 • az előírt vizsgadíjat befizette (a csekk vagy utalás beszkennelt másolatát kérjük csatolni)

Jelentkezési lapot e-mailben küldünk, vagy letölthető honlapunkról.

A hatósági vizsgaadminisztrációt iskolánk végzi, tanfolyamainkhoz kihelyezett hatósági vizsgát szervezünk, vizsgára hajót biztosítunk. A vizsga, a BYC kikötőben 9:00-kor kezdődik és általában 14:00-ig tart.

A vizsga követelményei

1. Vitorlás kishajós képesítést megszerezni vágyóknak az alábbi tantárgyakból kell tesztvizsgát írniuk:

 • Hajózási Szabályzat
 • Vitorlás tantárgy, amely az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
  • Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, felszerelése, hajógéptan
  • Hajóvezetés tan
  • Vízi közlekedési ismeretek, vízből mentés, elsősegélynyújtás
  • Vitorlázás elmélet

2. Kisgéphajós képesítést megszerezni vágyóknak az alábbi tantárgyakból kell tesztvizsgát írniuk:

 • Hajózási Szabályzat
 • Géphajós tantárgy, amely az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
  • Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, felszerelése, hajógéptan
  • Hajóvezetés tan
  • Vízi közlekedési ismeretek, vízből mentés, elsősegélynyújtás

3. Gyakorlati vizsga vitorlás kihajón

 • Hajó felszerelése, indulásra való előkészítése
 • Kötélműveletek
 • Elindulás kikötőhelyről
 • Nyíltvízi manőverek bemutatása (hajózás különböző szélirányokban)
 • Vízből mentés (kidobott mentőgyűrűhöz történő visszahajózás, ott megállás)
 • Kikötés

4. Gyakorlati vizsgafeladatok kisgéphajón

 • Vízből mentés, céltárgy megközelítése
 • Indulás kikötőhelyről
 • Egyenes vonalú haladás, illetve kanyarodás előre és hátramenetben
 • Párhuzamos parkolás móló mellé
 • Cölöpre állás (hajó megállítása egy adott pontnál)

Az elméleti vizsgára előadásainkon felkészítjük, a teljes tananyagot biztosítjuk, a gyakorlati képzésen az összes vizsgamanővert megtanítjuk és begyakoroljuk. Hogy a tanfolyam alatt nyaralásra is jusson idő, az elméleti vizsga önállóan is jól tanulható részét – a korábbi szóbeli vizsga anyagának vázlatos jegyzetét, valamint a Hajózási Szabályzatot – jelentkezéskor elküldjük hallgatóinknak.

A sikeres vizsgát követően a Hatóság 30 napon belül állítja ki a képesítéseket, melyet Hajósiskolánkban vehet át, vagy egy Ön által e-mailben megadott címre postázzuk. Elő- és utószezonban általában a határidőnél hamarabb, főszezonban néha csúszással állítja ki a hatóság az okmányt.

A vizsga lemondása

Ha nem tudna megjelenni a vizsgán, azt e-mailben kell jelezni Hajósiskolánk felé legalább 48 órával a vizsga előtt, mivel a képzőszervnek legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap délelőtt 9:00-ig el kell juttatnia a lemondást a Hatósághoz.

Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatónak a teljes vizsgadíjat újra be kell fizetni, ha legközelebb vizsgára jelentkezik!

Az KAV elérhetőségei:
Levélcím: KAV Hajózási Vizsgáztatási Főosztály 1033 Budapest, Polgár u 8-10.
Email: hajozas@kavk.hu

A vizsgára hozza el személyi igazolványát és 2 db. kéken vagy feketén író tollat. A vizsgák pontban 9-kor kezdődnek, ezért kérjük, legkésőbb 3/4 9-re jelenjen meg.

Mit vegyek fel a vizsgára?

a délelőtti elméleti részre normál utcai viselet, a délutáni gyakorlati vizsgára vitorlázóöltözék ajánlott, különös tekintettel az esőkabátra, mert a vizsgát esőben is megtartják!

Milyen körülmények között maradhat el a vizsga?

az elméleti vizsgát az időjárási körülményektől függetlenül megtartják, a gyakorlati vizsgát azonban csak normál időjárási körülmények között tartja meg a hatóság. Teljes szélcsend vagy másodfokú viharjelzés esetén a gyakorlati vizsga elmarad. A kedvezőtlen időjárás miatt esetlegesen elmaradó gyakorlati vizsgák pótlására a Hajósiskola következő vizsgaidőpontjában van lehetőség.


Szolgálati célú kisgéphajó, hivatásos (kereseti célú) kishajó vezetői vizsgákról

A vizsgához bázisunkon a helyszínt és a vizsgahajót biztosítjuk. A vizsga Vonalismerettel kezdődik, majd írásbeli teszttel és szóbelivel folytatódik, majd a gyakorlati vizsgával zárul. A gyakorlati vizsgán csak azok vehetnek részt, akik minden elméleti vizsgát „megfelelt” értékeléssel zártak. A vizsga eredményhirdetéssel zárul, a sikerrel vizsgázók a képesítésüket Hajósiskolánkban vehetik át. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga jelentkezési lap kitöltésével és a pótvizsgadíj befizetésével lehet újra vizsgázni.

A megkezdett vizsgát 1 éven belül be kell fejezni, ellenkező esetben minden tárgyból újra kell vizsgázni!
Az elméleti és a gyakorlati vizsga között maximum 1,5 év telhet el, utána a teljes vizsgát újra kell kezdeni!

Vizsgadíjak

 • teszt: 7.000 Ft / tesztlap (Szolgálati célú – Hivatásos)
 • számitógépes vizsga : 6.000 Ft ( Kedvtelési célú)
 • gyakorlati: 18.000 Ft
 • szóbeli elem: 8000 Ft ( Szolgálati célú – Hivatásos)
 • okmánykiállítás díja: 3.000 Ft / képesítés (Szolgálati célú – Hivatásos jogosítvány)
 • kedvtelési okmánykiállítás díja: 13.000 Ft

Vizsgára az jelentkezhet, aki

 • betöltötte a 18. életévét (jelentkezéskor személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vett (erre jogosult Közlekedési Értesítőben közzétett orvos)
 • úszni tud (saját nyilatkozat a jelentkezési lapon)
 • legalább alapfokú iskolai végzettsége van (iskolai bizonyítvány fénymásolat)
 • az előírt vizsgadíjat befizette
 • rendelkezik hajós szolgálati könyvvel
 • rendelkezik a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges leigazolt gyakorlati idővel
 • rendelkezik a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges képesítéssel
 • erkölcsi bizonyítvány
 • 2 db szabványos igazolvány kép

Jelentkezési lapot e-mailben küldünk, vagy letölthető a honlapunkról a Letöltések menüpontból.

A hatósági vizsgaadminisztrációt iskolánk végzi, tanfolyamainkhoz kihelyezett hatósági vizsgát szervezünk, vizsgára hajót biztosítunk. A vizsga, a BYC kikötőben 9:00-kor kezdődik.

A vizsga követelményei

1. Vonalismeret vizsga szóbeli, csak az folytathatja a vizsgát aki sikeresen vonalvizsgát tett

2. Tesztvizsga a hajózás közlekedési és egyéb szabályaiból. („HSZ vizsga”)

3. Tesztvizsga az alábbi 7 tantárgyból: (1 tesztlap)

 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
 • Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan
 • Vízi közlekedési ismeretek, vízből mentés, elsősegélynyújtás
 • Vitorlázás elmélet
 • Jogi ismeretek
 • Hajózási képesítésekről szóló rendelet
 • Elsősegélynyújtás, környezet- és tűzvédelmi ismeretek, vízből mentés
 • Hajóvezetés tan

4. Gyakorlati vizsga vitorlás kishajón

 • Hajó felszerelése, indulásra való előkészítése
 • Kötélműveletek
 • Elindulás kikötőhelyről
 • Nyíltvízi manőverek bemutatása (hajózás különböző szélirányokban)
 • Vízből mentés (kidobott mentőgyűrűhöz történő visszahajózás, ott megállás)
 • Kikötés

5. Gyakorlati vizsgafeladatok kisgéphajón

 • Vízből mentés, céltárgy megközelítése
 • Indulás kikötőhelyről
 • Egyenes vonalú haladás előre és hátramenetben
 •  Párhuzamos parkolás móló mellé

Az elméleti vizsgára előadásainkon felkészítjük, a teljes tananyagot biztosítjuk, a gyakorlati képzésen az összes vizsgamanővert megtanítjuk és begyakoroljuk..
A sikeres vizsgát követően a Hatóság 30 napon belül állítja ki a képesítéseket, melyet Hajósiskolánkban vehet át, vagy egy Ön által emailben megadott címre postázzuk.

A vizsga lemondása

Ha nem tudna megjelenni a vizsgán, azt emailben kell jelezni Iskolánk felé legalább 48 órával a vizsga előtt, mivel a képzőszervnek legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap délelőtt 9:00-ig el kell juttatnia a lemondást a Hatósághoz.

Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatónak a teljes vizsgadíjat újra be kell fizetni, ha legközelebb vizsgára jelentkezik!

Az NKH elérhetőségei:

Levélcím: KAV Hajózási Vizsgáztatási Főosztály 1138. Budapest, Váci út 188.

Email: hajozas@kavk.hu

A vizsgára hozza el személyi igazolványát és 2 db. kéken vagy feketén író tollat. A vizsgák pontban 9-kor kezdődnek, ezért kérjük, legkésőbb 3/4 9-re jelenjen meg.

Milyen körülmények között maradhat el a vizsga?

az elméleti vizsgát az időjárási körülményektől függetlenül megtartják, a gyakorlati vizsgát azonban csak normál időjárási körülmények között tartja meg a hatóság. Teljes szélcsend vagy másodfokú viharjelzés esetén a gyakorlati vizsga elmarad. A kedvezőtlen időjárás miatt esetlegesen elmaradó gyakorlati vizsgák pótlására a Hajósiskola következő vizsga időpontjában van lehetőség.